Clienții noștri

 

        Pe măsură ce construim împreună cu clienții noștri un parteneriat mai puternic, recunoaștem pe deplin că sprijinul lor și încrederea pe care o depun în noi reprezintă fundamentul succesului nostru. Clienții noștri sunt în centrul a tot ceea ce facem și vom lucra necontenit pentru a ne asigura că le îndeplinim și le depășim așteptările într-un mod corect și responsabil.

         Misiunea noastră este să oferim clienților noștri produse și servicii de înaltă calitate în domeniul gestionării datelor spațiale, să furnizăm tehnologii moderne și unice.

-Prospecțiuni topografo-geodezice pentru proiectarea reabilitării rețelelor de irigare  la scara 1: 2000, scara 1: 500 cu o lungime totală de 200 km;

-Ridicări  topografice pentru proiectarea rețelelor de apeduct și canalizare în or. Călărași (15 km) și or. Ungheni (22 km);
-Lucrări cadastrale de înregistrarea a 13700 de terenuri în 5 localități;
-Actualizarea, verificarea și punerea în aplicare planului de execuție pentru relocare în cadrul proiectului de reabilitare a sistemelor centralizate de irigare pentru 8 sisteme de irigare;
-
Lucrări cadastrale pentru inventarierea clădirilor aflate în gestiunea Ministerului Apărării. Au fost efectuate lucrări cadastrale și înregistrate dosare cadastrale pentru un număr de 450 de clădiri în diferite regiuni Republicii Moldova;

Lucrările noastre

-Planuri topografice la scara 1: 500 pentru reconstrucția stațiilor de tensiune înaltă 110/35/10 kW pentru 18 stații;
-Lucrări topografice pentru inventarierea barajelor în Republica Moldova, au fost inventariate în teren 4000 de baraje. La fiecare baraj au fost efectuate măsurători topografice, schițe, descrierea barajului, poze;

-Servicii topografice pentru construcția gazoductului Ungheni - Chișinău;
-Cartografierea cu ajutorul dronei a localității Dubăsarii Vechi - 420 ha;

 -Digitalizarea rețelelor de utilități (apă și canalizare) prin utilizarea programelor GIS cu sursă deschisă (open source GIS software) în municipiile Soroca, Edineț, Ungheni, Orhei, Cahul și Comrat.