Servicii

Măsurători Terestre

-planurile topografice la diferite scări (1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000);

-Planuri topografice pentru proiectarea rețelelor de infrastructura (drumuri, poduri, apeduct și canalizare, gazoducte, etc) - oriunde în țară;

-Profile longitudinale și transversale;

-Plan de situație pentru platforme industriale;

-Ridicări topografice pentru proiecte de parcuri eoliene și fotovoltaice;   

-Măsurători topografice privind studiile arheologice;

Cartografie

-Crearea hărților interactive și tematice;
-Pregătirea de materiale cartografice,vectorizare;
-Lucrări de cartografiere;

-Crearea modelului 3D a terenurilor și construcțiilor;

GIS 

Sisteme Informaționale Geografice pentru Administrație Locală, Urbanism, Cadastru, Rețele de Utilitati, Turism, Ecologie, Biodiversitate, etc.

Cadastru

- Elaborarea primară a planului geometric în hotare generale\fixe

- Actualizarea planului cadastral al bunului imobil în hotare generale\fixe

- Sistematizarea definitivă a proiectului de organizare a teritoriului;

- Restabilirea/transpunerea punctelor de hotar;

- Întocmirea titlului de autentificare a dreptului deținătorului de teren;

- Corectarea erorilor prin elaborarea proiectului de organizare a teritoriului;

-Lucrări cadastrale la nivel de clădire și încăperi izolate;

-Formarea bunurilor imobile;